Кредитна спілка "Шанс"

була заснована у 2000 році. Кредитна спілка діє на підставі Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Кредитних спілок в Україні та Статуту кредитної спілки.

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів Кредитної спілки.

Діяльність Кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:
— добровільність вступу та свободи виходу з Кредитної спілки;
— рівноправність членів Кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Для досягнення мети кредитна спілка:
— приймає вступні та обов'язкові пайові та додаткові пайові внески від членів Кредитної спілки;
— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів Кредитної спілки можуть також селянські (фермерські) господарства. Розмір кредиту, наданому одному члену Кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу Кредитної спілки;
— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і у безготівковій формі;
— виступає поручителем виконання членом Кредитної спілки зобов'язань перед третіми особами; розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній Кредитній спілці, а також придбає державні цінні папери, перелік яких встановлюються Уповноваженим органом, та паї Кооперативних банків;
— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам;
— надає кредити іншим кредитним спілкам;
— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту.

Членами Кредитної спілки можуть бути громадяни, які проживають в Івано-Франківській області, і які досягли вісімнадцятирічного віку. Умови кредитування на багато краще ніж в іншій фінансовій установі.

Повне найменування: КРЕДИТНА СПІЛКА "ШАНС".

Ідентифікаційний код кредитної спілки за ЄДРПОУ: 25825279.

Місцезнаходження: Код території за КОАТУУ 2610400000, Україна, 77301, Івано-Франківська обл., м.Калуш, вулиця Підвальна,будинок 3, офіс 2.

Перелік фінансових послуг:
 • Надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/або внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • Надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
Відомості про власників істотної участі: власники істотної участі відсутні.

Відомості про органи управління кредитної спілки станом на 10.08.2018р.:

Спостережна рада
 • Кобиляк Василь Іванович, голова спостережної ради
 • Ліщинський Василь Михайлович, заступник голови спостережної ради
 • Когут Галина Степанівна, секретар спостережної ради
 • Качмар Василь Ярославович, член спостережної ради
 • Мудрик Богдан Іванович, член спостережної ради
Ревізійна комісія
 • Приймич Ганна Степанівна, голова ревізійної комісії
 • Кухар Василь Миколайович, заступник голови ревізійної комісії
 • Відоняк Іванна Мирославівна, секретар ревізійної комісії
Правління
 • Безрука Тамара Іванівна, голова правління
 • Томків Надія Сергіївна, член правління
 • Безрукий Юрій Романович, член правління
Кредитний комітет
 • Безрукий Юрій Романович, голова кредитного комітету
 • Безрука Тамара Іванівна, заступник голови кредитного комітету
 • Томків Надія Сергіївна, секретар кредитного комітету

Відомості про відокремлені підрозділи: відокремлені підрозділи відсутні.

Ліцензії видані кредитній спілці: Ліцензія на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, розпорядження №1427 видана 29 червня 2016р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, діюча, безстрокова.

Безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження №612 від 16,03,2017р.
Дата і номер Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: 26.06.2000. Серія A00 N 045706

Дата і номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: 28.05.2004. KC N 192


за 2018 рік
за 2017 рік
за 2016 рік
за 2015 рік
за 2014 рік
за 2013 рік
за 2012 рік
за 2011 рік

Besucherzahler russian brides
счетчик посещений
Developed by Vasyl Zavalko